ENG / GEO
032 2 505 222
ENG / GEO
რა არის თავის ტვინის შერყევა ?
სხვადასხვა
რა  არის თავის ტვინის შერყევა ?

თავის ტვინის მსუბუქი დაზიანებაა ,რომელიც ვითარდება ძირითადად თავის დარტყმის შედეგად და ვლინდება ცნობიერების ხანმოკლე ან ნაწილობრივი დაკარგვით. თავბრუსხვევით, თავის ტკივილით, ბუნდოვანი ხედვით და მსუბუქი გულისრევით.