ინტრაკრანიული ვენური მალფორნაციები

დაავადების აღწერა

ინტრაკრანიული ვენური მალფორნაციები არის ტვინში პათოლოგიურად გაფართოებული ვენები. ვენური მალფორმაციები არის ტვინის და ზურგის ტვინის სისხლძარღვების პათოლოგიის (ცენტრალური ნერვული სისტემის ვასკულარული მალფორმაციები) ერთერთი ფორმა.

გამომწვევი მიზეზი

სიმპტომები