კორტიკობაზალური დეგენერაცია

დაავადების აღწერა

კორტიკობაზალური დეგენერაციის დროს თავის ტვინის ნაწილები(მათ შორის თავის ტვინის ქერქი და ბაზალური განგლიები) იკუმშება და პატარავდება, რის შედეგადაც ნერვული უჯრედები განიცდიან დეგენერაციას და კვდომას დროთა განმავლობაში. დეგენერაციის ეს ფორმა იწვევს მზარდი ხასიათის მოძრაობით პრობლემებს სხეულის ერთ ან ორივე მხარეს. მდგომარეობამ შესაძლოა გამოიწვიოს კოორდინაციის პრობლემები, გაშეშება, კანკალი, აზროვნების(ცნობიერების) პრობლემები, გამოთქმის პრობლემები და ა.შ.

 

გამომწვევი მიზეზი

სიმპტომები