ადამიანებს, რომლებიც ხშირად იცინიან, მიოკარდიუმის ინფარქტის და ინსულტის რისკი აქვთ დაბალი.

24 May, 2022
   ჩატარდა კვლევა, რომელშიც მონაწილეობდა 20, 934 ადამიანი. კვლევის მიზანი იყო, გარკვევა სიცილის გავლენის გულის და თავის ტვინის ჯანმრთელობაზე. კვლევამ ცხადად აჩვენა, ადამიანები, რომლებიც არასოდეს ან იშვიათად იღიმებიან 21%-ით აქვთ მიოკარიუმის ინფარქტის და 60 %-ით ინსულტის განვითარების რისკი, იმ ადამიანებთან შედარებით, რომლებიც ხშირად იღიმიან.