ბავშვი და თამაში

24 May, 2022

თამაში მხოლოდ გართობა არ არის ბავშვის გონებრივი, მოტორული განვითარებისა და სამყაროს შეცნობის აუცლებელი პირობაა. რას იღებს ბავშვი თამაშის დროს?!

  • სწავლობს საკუთარი ინტერსების დაფიქსირებას;
  • სხვების მოსმენას და საკუთარი აზრების ფორმულირებას;
  • ურთიერთპატივისცემას ,თანაგრძნობას, დახმარების გაწევას;
  • ვითარდება ლოგიკური აზროვნება.მსხვილი და წვრილი მოტორიკა.