ბავშვის განვითარება ექვსი თვის ასაკისთვის

24 May, 2022

ბავშვმა უნდა შეძლოს: მოძრავი საგნების ყურება. თავისა და მკერდის აწევა ზურგზე წოლის დროს .ნივთების ხელის შეხებითა და პირში ჩადებით შესწავლა. ბგერისა და სახის გამომეტყველების მიბაძვა. ორივე მხარეს გადაბრუნება. ცოცვა.რეაგირება საკუთარ სახელზე და ნაცნობი სახეების დანახვაზე. სხვისი დახმარებით დაჯდომა.