ჭადრაკი

24 May, 2022

ჭადრაკი, როგორც სპორტი ოფიციალურად აღიარებულია 100-ზე მეტ ქვეყანაში. ინტელექტუალური თამაშია, რომელშიც შერწყმულია ხელოვნების, მეცნიერებისა და სპორტის ელემენტები. ჭადრაკი ხელს უწყობს აზროვნების, ლოგიკის, ყურადღების კონცენტრაციის, თვითკრიტიკის განვითარებას.