გიორგი ასათიანი

დირექტორის მოადგილე სტრატეგიული განვითარების მიმართულებით

დამატებითი ინფორმაცია