გიორგი ჭოხონელიძე

დირექტორის მოადგილე ადმინისტრაციული მართვის მიმართულებით

დამატებითი ინფორმაცია