გიორგი კუბლაშვილი

ინტენსიური თერაპიის უმცროსი ექიმი

დამატებითი ინფორმაცია