მაია ცანავა

რეგიონული საოპერაციო დირექტორი (ქვემო-ქართლი რეგიონი)

დამატებითი ინფორმაცია