მარინა ჟვანია

საოპერაციო აღრიცხვის მენეჯერი

დამატებითი ინფორმაცია