ნანა გვილავა

ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამსახურის ასისტენტი

დამატებითი ინფორმაცია