ნიკოლოზ ლომინაშვილი

ტრავმატოლოგიური მიმართულების უმცროსი ექიმი

დამატებითი ინფორმაცია