ქეთევან ოქროპირიძე

საინფორმაციო სისტემების მართვის და კონტროლის სამსახურის მენეჯერი

დამატებითი ინფორმაცია