თენგიზ წულაძე

დირექტორის მოადგილე კლინიკური მართვის მიმართულებით/კლინიკური მართვის დეპარტამენტის დირექტორი

დამატებითი ინფორმაცია