ძილი

24 May, 2022

სრულფასოვანი ძილი ჯანმრთელობის ერთ-ერთი საფუძველია.
ადამიანის ძილის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ასაკზე:
ჩვილებს დღეში 16 საათი სძინავთ.
50 წლის ასაკში შეიძლება მხოლოდ 6 საათი ეძინოს.
ახალგაზრდებს, ჩვეულებრივ 7-8 საათი ძინავთ.