ღვიძლი – ორგანო, რომელიც თავად ახდენს რეგენერაციას

24 May, 2022

ღვიძლი არის ერთადერთი ორგანო, რომელიც თავად ახდენს რეგენერაციას.