იცოდით ?

24 May, 2022

რაც უფრო მეტს ესაუბრებით ბავშვს მისთვის საინტერესო თემაზე, მით უფრო აქტიურად მუშაობს მისი ტვინი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მისი გონებრივი განვითარებისთვის.