იცოდით რომ

24 May, 2022

ადამიანის ხასიათის ძირითადი თვისებები ყალიბდება 5-6 წლის ასაკისთვის და მათ ფორმირებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, გარემო და აღზრდის სტილი.