იცოდით , რომ

24 May, 2022

ადამიანს ყოველდღიურად 30–დან 100 ღერამდე თმა სცვივა, რაც ფიზიოლოგიური მოვლენაა.