იმუნიზაცია

24 May, 2022

იმუნიზაციის მიზანია მოსახლეობის დაცვა ინფექციური დაავადებებისაგან. პროფილაქტიკური აცრების ერთ-ერთი ვაქცინა რომელიც სიცოცხლის 0-5 დღის ასაკში ტარდება არის ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო -BCG ვაქცინა. ტუბერკულოზი არის დაავადება, რომელსაც იწვევს ბაქტერია – Mycobacterium tuberculosis რომელიც უპირატესად აზიანებს ფილტვებს.