მშობიარობის დროს ტკივილის ხანგრძლივობა ზრდის ორსულობის შემდგომი დეპრესიის განვითარების რისკს.

24 May, 2022
ახლახან ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, მშობიარობის დროს ტკივილის ხანგრძლივობა გავლენას ახდენს ორსულობის შემდგომი დეპრესიის განვითარებაზე.

ორსულობის შემდგომი დეპრესიის სიმპტომებია: ხშირი ტირილი, განმარტოების სურვილი, შფოთვა, დანაშაულის შეგრძნება, ბავშვზე ზრუნვაზე უარის თქმა. ორსულობის შემდგომი დეპრესიის რისკ-ფაქტორები: სტრესი, მშობიარობის შემდეგ ჰორმონალური ცვლილებები, ფინანსური პრობლემები, ოჯახური ანამნეზი დეპრესიის. ხოლო, ახლახან ჩატარებული კვლევის თანახმად, სიას ემატება მშობიარობასთან დაკავშირებული შიში, სტრესი, გახანგრძლივებული ტკივილი.

ქალებს, რომელთა ტკივილი 4 კვირაზე მეტხანს გრძელდება მშობიარობის შემდეგ, აქვთ უფრო დიდი ალბათობა დეპრესიის განვითარების. მკვლევარების აზრით, მშობიარობის დროს ტკივილის შემცირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ორსულობის შემდგომი დეპრესიის განვითარების რისკის შემცირებისთვის.