რა არის ინ ვიტრო განაყოფიერება

24 May, 2022

ინ ვიტრო განაყოფიერება უშვილობის მკურნალობის დამხმარე მეთოდია, რომელსაც მიმართავენ წყვილები, რომლებიც ჩვეულებრივი გზით ვერ ორსულდებიან ან დაორსულების დაბალი შანსი აქვთ.

როგორ ტარდება პროცედურა?!
ქალისა და მამაკაცის სასქესო უჯრედების შერწყმა ორგანიზმის გარეთ ხელოვნურ გარემოში ხდება. მიღებული კვერცხები კი ქალის საშვილოსნოში ინერგება და ემბრიონის უჯრედებად გარდაიქცევა.