რა არის მიოპია ?

24 May, 2022

მიოპია ახლომხედველობაა, რომლის დროსაც ახლომდებარე საგნები გარკვევით და მკაფიოდ აღიქმევა, ხოლო დაშორებული  ბუნდოვნად.
მიოპია ვლინდება ძირითადად სასკოლო ასაკში (6–8 წლის ასაკიდან).
შეიძლება იყოს თანდაყოლილი და შეძენილი.

გამომწვევი მიზეზებია:
გენეტიკური განწყობა
ახლო მანძილზე ხანგრძლივი და დაძაბული მუშაობა.

მიოპიის კორექცია შესაძლებელია:
სათვალით,კონტაქტური ლინზებით და ლაზერით.