რა არის ტემპერამენიტი?

24 May, 2022

ტემპერამენტის მიხედვით არსებობს ადამიანის 4 ტიპი.

რა არის ტემპერამენიტი?

ფსიქიკური წყობის თავისებურებანი, რომლებიც ვლინდება გარე სამყაროსთან ადამიანის ურთიერთობაში, მის ქცევაში. 

  • სანგვინიკი ( ცოცხალი, მოძრავი ადამიანია)
  • მელანქოლიკი ( ნაღვლიანი, ჩაფიქრებული);
  • ფლეგმატიკი (აპათიური, მოდუნებული);
  • ქოლერიკული (ფიცხი, ადვილად აღგზნებადი)