რა ფუნქციას ასრულებს ტვინი, როცა ბავშვს სძინავს

24 May, 2022

მეცნიერებმა გამოარკვიეს, თუ რა ფუნქციას ასრულებს ტვინი, როცა ბავშვს სძინავს. ტვინი დღის განმავლობაში მიღებულ ინფორმაციას საიმედო ადგილზე „ინახავს”. ძილის ყოველი სტადია ინფორმაციის შენახვაში თავის როლს ასრულებს.