რა გავლენას ახდენს დედის დასაქმება ბავშვის განვითარებაზე?

24 May, 2022
   ბავშვის მეტყველების, მოძრაობის, სოციალური ურთიერთობების და ყოველდღიური საჭირო უნარების  განვითარებაზე  ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი ახდენს გავლენას, მათ შორის დედის  ასაკი, განათლების დონე და დასაქმება.  როგორც ერთ-ერთი კვლევა  გვიჩვენებს, ბავშვები, რომელთა დედები არ მუშაობენ აქვთ უფრო ნაკლები უნარი საუბრის, სოციალური ურთიერთობების, მოძრაობის, იმ ბავშვებთან შედარებით, რომელთა დედაც მუშაობს.დედის დიდი ასაკი ასევე უარყოფით გავლენას ამ ოთხივე უნარზე.
   
   მოულოდნელი არ არის, რომ დედის კარგი განათლება დადებით გავლენას ახდენს მათ განვითარებაზე.  ბავშვები, რომლებიც ატარებენ რამოდენიმე საათს ბებიასთან და ბაბუასთან აქვთ მეტყველება და სოციალური უნარები უკეთ  განვითარებული.

 

   ასევე მოხდა განსაზღვრა აქტივობების, რომელიც ყველაზე მეტად ახდენს  გავლენას მეტყველების და მოძრაობის უნარების განვითარებაზე. წიგნების კითხვა, ამბების მოყოლა, საბავშვო სიმღერების მოსმენა  დადებითად მოქმედებს მეტყველებაზე. საბავშვო სიმღების შესრულება, ხატვა, ძერწვა, სხვადასხვა ხელსაქმე ავითარებას მოძრაობას.

http://www.medicalnewstoday.com