სმენის განვითარების ნორმა

24 May, 2022

სმენის განვითარების ნორმა ასაკის ზრდის მიხედვით.

  • 1თვე- საწყისი, ორიენტირებული რეაქცია მკვეთრ ხმებზე.
  • 2-4 თვე-ყველა ტიპის ხმაზე ყურადღების გამახვილება.
  • 3-5 თვე-მკვეთრი, მყისიერი ორიენტირებული რეაქცია ხმებზე.
  • 4-7 თვე-ხმების გამომცემი წყაროს ძებნა.
  • 5-8 თვე- ხმებზე ყურის დაგდება, რეაქცია ხმოვან გამაღიზიანებლებზე.
  • 5-9- თვე ხმის წყაროს სწრაფი, უშეცდომო გამოცნობა.
  • 8-12 თვე მაღალდიფერენცირებული აქტიურობა ხმოვანი გამაღიზიანებლების მიმართ.