ტვინი

24 May, 2022

ადამიანის ტვინი 50 წლის ასაკამდე ვითარება. ყველაზე სწრაფი განვითარება კი 2-დან 11 წლამდე ასაკში ხდება.