ზრდის ჰორმონი სომატოტროპინი

24 May, 2022

ზრდის ჰორმონი სომატოტროპინი უმეტესად ღამით ძილის დროს გამომუშავდება.