ბავშვები და მათი მოტორული განვითარება

24 May, 2022

მოტორული უნარების განვითარებას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვების განვითრებაში.

ყველა უმაღლესი ფსიქიკური ფუნქციის განვითარება პირდაპირ კავშირშია ბავშვის მოტორულ განვითარებასთან.

რა არის მოტორიკა?

ორგანიზმის, მისი ცალკეული ორგანოების ან მათი ნაწილების მოძრაობითი აქტიურობა . როგორ შუწყოთ ხელი მათ განვითრებას?

ბავშვები აქტიურად უნდა ჩაერთონ ხატვის, ძერწვის,გაფერადების პროცესში დაა ასევე თამაში (პაზელების, ლეგოს აწყობა დაშლა.)