დიეტაზე მყოფი ადამიანების 80%

24 May, 2022

დიეტაზე მყოფი ადამიანების 80% ერთი წლის განმავლობაში იბრუნებს იმ წონას, რასაც იკლებს.