• მთავარი
 • მარტყოფის ამბულატორიული ცენტრი

მარტყოფის ამბულატორიული ცენტრი

დაჯავშნე ვიზიტი

გარდაბნის რაიონი, სოფელი მარტყოფი

ელ-ფოსტა: info@gh.ge

კლინიკის ძირითადი მიმართულებები

 • რადიოლოგია

 • ენდოკრინოლოგია

 • საოჯახო მედიცინა

 • ნევროლოგია

 • გინეკოლოგია

 • ოტორინოლარინგოლოგია

 • პედიატრია

 • რადიოლოგია

 • ენდოკრინოლოგია

 • საოჯახო მედიცინა

 • ნევროლოგია

 • გინეკოლოგია

 • ოტორინოლარინგოლოგია

 • პედიატრია

კლინიკის პროგრამები

 • საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა

 • ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID19-ის მართვა

 • საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა

 • ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID19-ის მართვა

სპეციალობა

ექიმი