• მთავარი
 • სართიჭალის ამბულატორიული ცენტრი

სართიჭალის ამბულატორიული ცენტრი

დაჯავშნე ვიზიტი

გარდაბნის რაიონი, სოფელი სართიჭალა

ელ-ფოსტა: info@gh.ge

კლინიკის ძირითადი მიმართულებები

 • რადიოლოგია

 • საოჯახო მედიცინა

 • გინეკოლოგია

 • ოტორინოლარინგოლოგია

 • რადიოლოგია

 • საოჯახო მედიცინა

 • გინეკოლოგია

 • ოტორინოლარინგოლოგია

კლინიკის პროგრამები

 • საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა

 • ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID19-ის მართვა

 • საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა

 • ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID19-ის მართვა

სპეციალობა

ექიმი