დღის განმავლობაში 3 საათზე მეტხანს ჯდომა 3.8%-ით ზრდის სიკვდილობის რისკს

24 მაი, 2022
ჩატარდა ახალი კვლევა. კვლევაში მონაწილეობას იღებდა 54 ქვეყნის 1.1 მილიარდი ადამიანი. კვლევა ჩატარდა 2002-2011 წლებში. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ დღის განმავლობაში 3 საათზე მეტხანს ჯდომა 3.8%-ით ზრდის სიკვდილობის რისკს. ჯდომის დროს იზრდება კარდიოვასკულური დაავადებების, სიმსუქნის, სიმსივნეების და ადრეული სიკვდილობის განვითარების რისკი.