ბესიკ ზენაიშვილი

თბილისის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის დირექტორი, პედიატრიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

დამატებითი ინფორმაცია

  • „ჯეო ჰოსპიტალსის“ თბილისის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის დირექტორი
  • „ჯეო ჰოსპიტალსის“ თბილისის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის პედიატრიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
  • ევროპის პედიატრთა აკადემიის წევრი
  • ევროპის ბავშვთა ნეფროლოგიის ასოციაციის წევრი
  • ღირსების გზის სიგელის მფლობელი
  • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის (თსსუ) დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის ლექტორი