გიორგი ადეიშვილი

დამატებითი ინფორმაცია

უროლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი.
ონკოუროლოგი, ანდროლოგი, ბავშვთა უროლოგი.

✔მედიცინის აკადემიური დოქტორი. MD, PHD
✔საქართველოს უროლოგიის ასოციაციის წევრი
✔საქართველოს კლინიკურ მკვლევართა ასოციაციის წევრი
✔ონკოლოგიური უროლოგიის ასოციაციის წევრი.