გიორგი ადეიშვილი

დამატებითი ინფორმაცია

  • უროლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი.

ონკოუროლოგი, ანდროლოგი, ბავშვთა უროლოგი.

✔მედიცინის აკადემიური დოქტორი. MD, PHD
✔საქართველოს უროლოგიის ასოციაციის წევრი
✔საქართველოს კლინიკურ მკვლევართა ასოციაციის წევრი
✔ონკოლოგიური უროლოგიის ასოციაციის წევრი.