ლევან გოგიჩაიშვილი

დამატებითი ინფორმაცია

  • ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
    ონკო ქირურგი
  • ტრანსპლანტოლოგი
  • მედიცინის დოქტორი  
  • საქართველოს ვისცერულ ქირურგთა ასოციაციის (GSVS) პრეზიდენტი
  • ევროპის ქირურგ ონკოლოგთა საზოგადოების ESSO-ს წევრობის კომიტეტის რეგიონული ხელმძღვანელი
  • საქართველოს ქირურგთა  და ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაციის წევრი.