მედეა ახობაძე

ექიმი ლაბორანტი, ლაბორატორიული მიმართულების ხელმძღვანელი

დამატებითი ინფორმაცია