ნინო ძველიშვილი

ექიმი ლაბორანტი, ლაბორატორიული მიმართულების ხელმძღვანელი

დამატებითი ინფორმაცია