რუსუდან უშვერიძე

ნეიროსონოსკოპისტი, ნეონატალური მიმართულების ხელმძღვანელი, ახალშობილთა რეანიმაციის ექიმი

დამატებითი ინფორმაცია