შორენა ჯანაძე

რენტგენოლოგი, რადიოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი

დამატებითი ინფორმაცია