ღვიძლი – ორგანო, რომელიც თავად ახდენს რეგენერაციას

24 მაი, 2022

ღვიძლი არის ერთადერთი ორგანო, რომელიც თავად ახდენს რეგენერაციას.