ლაბორატორიული მედიცინის საერთაშორისო კვირეული  სამეცნიერო კონფერენციით დასრულდა.

01 მაი, 2023

ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლი მეცნიერების კვირეულის  ფარ­გლებ­ში დაგეგმილი სხვადასხვა აქტივობები, ჯეო ჰოსპიტალსის ექიმ ლაბორანტთა გუნდმა სამეცნიერო კონფერენციით შეაჯამა.ღონისძიების ფარგლებში კოლეგებმა  მა­ღალ­ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი კვლე­ვე­ბი­ს, სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მოც­დი­ლე­ბის და დი­აგ­ნოს­ტი­კის კუ­თხით არსებული სიახლეების შესახებ ისაუბრეს და ერთმანეთს საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს.

 კონფერენცია „ლაბორატორიული მედიცინის მნიშვნელობა კლინიკურ პროცესებში“,  თბილისში 29 აპრილს გაიმართა.

 კონ­ფე­რენ­ცი­ას ჯეო ჰოს­პი­ტალ­სის ქსე­ლის მას­შტა­ბით მოქ­მე­დი ექიმ-ლა­ბო­რან­ტე­ბი და სხვა მოწ­ვე­უ­ლი სტუმ­რე­ბი და­ეს­წრნენ. ღო­ნის­ძი­ე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ებს პრო­ფე­სი­უ­ლი დღე­სას­წა­უ­ლი ჯეო ჰოს­პი­ტალ­სის კლი­ნი­კურ­მა დი­რექ­ტორ­მა კახა გზო­ბა­ვამ მი­უ­ლო­ცა და ქსე­ლის მას­შტა­ბით და­გეგ­მი­ლი სი­ახ­ლე­ბის შე­სა­ხე­ბაც ისა­უბ­რა.,,ეს კონფერენცია არ ატარებს მხოლოდ პროფესიული დღესასწაულის ფორმატს, ეს არის კიდევ ერთი კარგი შესაძლებლობა გავუზიაროთ ერთმანეთს სიახლეები და საკუთარი გამოცდილება , ასევე კოლეგებს საშუალება მივცეთ ერთმანეთთან მჭიდრო ურთიერთობის , რადგან ჯეო ჰოსპიტალსი მთელი საქართველოს მასშტაბით 25 სამედიცინო ცენტრით არის წარმოდგენილი და ასეთი შესაძლებლობა , როცა ჩვენი ექიმ ლაბორანტები  დაუღალავად  ემსახურებისან  24/7ზე ჩვენს მოსახლეობას ვფიქრობთ კარგი ფორმატია შეხვედრისთვის და ურთიერთობებისთვის“-განაცხადა ჯეო ჰოსპიტალსის კლინიკურმა დირექტორმა კახა გზობავამ .

,,კვირეულის ფარგლებში გავამახვილეთ ყურადღება ლაბორატორიული სერვისების ხარისხზე , კონფერენციის ერთერთი მთავარი თემაც ასევე ეხებოდა,ლაბორატორიული სერვისების შიდა და გარე ხარისხის შეფასების პროცედურებს , რაც გულისხმობს სტანდარტიზაციასა და მათ უზრუნველყოფას „-აღნიშნა ნათია ნოღაიდელმა კონფერენციის თემების მიმოხილვისას.

“ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლი მე­დი­ცი­ნა არის მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის ჯან­დაც­ვის მი­წო­დე­ბის მთა­ვა­რი მა­მოძ­რა­ვე­ბე­ლი ძალა. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით და­საქ­მე­ბუ­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნალ­თა გუნ­დი სა­სი­ცო­ცხლოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვან რგოლს წარ­მო­ად­გენს სწო­რი დი­აგ­ნოს­ტი­რე­ბი­სა და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბის პრო­ცეს­ში. სწო­რედ ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის და­სა­ფა­სებ­ლად, და­უ­ღა­ლა­ვი ძა­ლის­ხმე­ვის მად­ლი­ე­რე­ბის გა­მო­ხატ­ვის მიზ­ნით, მსოფ­ლიო ყო­ველ­წლი­უ­რად აღ­ნიშ­ნავს ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლი მე­დი­ცი­ნის კვი­რე­ულს, რო­მელ­საც ჯეო ჰოს­პი­ტალ­სიც შე­უ­ერ­თდა, – განაცხადა ჯეო ჰოს­პი­ტალ­სის ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბის ხელ­მძღვა­ნელ­მა ლელა ქა­ფი­ა­ნი­ძემ.   

კონ­ფე­რენ­ცი­ის მთა­ვა­რ  თე­მე­ბზე პრეზენტაციები წარადგინეს: ჯეო ჰოსპიტალსის სტრატეგიული განვითარებისა და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნათია ნოღაიდელმა,ჯეო ჰოს­პი­ტალ­სის ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბის ხელ­მძღვა­ნელ­მა ლელა ქა­ფი­ა­ნი­ძემ.ჯეო ჰოსპიტალსის საექთნო საქმის განვითარების სამსახურის უფროსმა ნონა გოშაძემ, ჭიათურის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ლაბორატორიული მიმართულების ხელმძღვანელმა ქეთევან ფარქოსაძემ, გარდაბნის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ლაბორატორიული მიმართულების ხელმძღვანელმა  ეკა თედელაურმა,  ჯეო ჰოსპიტალსის კლინიკური სამსახურის მენეჯერი/ლაბორატორიული მიმართულება, მცხეთის მრავალმა თეა კერესელიძე  ,პროფილური სამედიცინო ცენტრის ლაბორატორიული მიმართულების ხელმძღვანელმა თეა კერესელიძემ, ჯეო ჰოსპიტალსის მარნეულის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ლაბორატორიული მიმართულების ხელმძღვანელმა ნინო ძველიშვილმა.

სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში განხილული მთავარი თემები იყო:

  • ლაბორატორიული სერვისების ხარისხი – რეალობა და გამოწვევები
  • ლაბორატორიული უსაფრთხოება პრეანალიზურ ეტაპზე
  • კარდიული მარკერები
  • ფარისებრი ჯირკვლის ჰათოლოგიების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა
  • ალფა ფეტოპროტეინის (AFP) როლი გენეტიკური მუტაციების გამოვლენისას  ორსულობის პერიოდში
  • შარდის ნალექის მიკროსკოპული ანალიზი
  • ამიაკის კვლევის მნიშვნელობა ღვიძლის დაავადებების მართვაში

ლაბორატორიული მედიცინის საერთაშორისო კვირეული წელს 47 -ედ აღინიშნა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ჯეო ჰოსპიტალსის გუნდმა კვირეული სხვადასხვა აქტივობებით და სამეცნიერო ტრენინგებით აღნიშნა, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი იყო სხვადასხვა ძვირად ღირებული ლაბორატორიული სამედიცინო სერვისები,  განსაკუთრებული აქციების და ფასდაკლების  შეთავაზების ფარგლებში. კონფერენციის დასასრულს მონაწილეებს გადაეცათ სამადლობელი სიგელები და  სერტიფიკატები.კონფერენციის გენერალური სპონსორია კომპანია M-TECH. იგი არის სხვადასხვა მოწინავე სამედიცინო აღჭურვილობისა და მოწყობილობების დისტრიბუტორი საქართველოში, რომელიც გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ ბიოსამედიცინო საინჟინრო.

https://bit.ly/44objYq
https://bit.ly/3nfRuSn
https://bit.ly/40QdWPC