კიბოს სკრინინგი

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და გავრცელების შეზღუდვა

ვინ არის კიბოს სკრინინგის მოსარგებლე?

პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები.

ამასთან:

  • ძუძუს კიბოს სკრინინგის მოსარგებლეა 40-70 წლის ასაკის ქალები;
  • საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის მოსარგებლეა 25-60 წლის ასაკის ქალები;
  • კოლორექტალური კიბოს სკრინინგის მოსარგებლეა 50-70 წლის ორივე სქესი;
  • პროსტატის კიბოს სკრინინგის მოსარგებლეა 50-70 წლის ასაკის მამაკაცები.

რას მოიცავს კიბოს სკრინინგი?

  • ძუძუს კიბოს სკრინინგს:

–    ძუძუს ხელით გასინჯვა;
–    მამოგრაფიული გამოკვლევა (2 რადიოლოგის მიერ წაკითხვით).

პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში:
–    ექოსკოპიური გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ექოსკოპიის კონტროლით ძუძუს წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია;
–    ბიოფსიური მასალის ციტოლოგიური კვლევა.

ძუძუს კიბოს სკრინინგის რეკომენდებული პერიოდულობა – 2 წელიწადში ერთხელ.

  • საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგს:

–    გინეკოლოგის კონსულტაცია;
–    პაპ-ნაცხის აღება და მასალის ციტოლოგიური კვლევა (PAP–ტესტი) ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით.

პათოლოგიის გამოვლენის  შემთხვევაში ტარდება:
–    კოლპოსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება;
–    ბიოფსიური მასალის ჰისტო-მორფოლოგიური კვლევა.

საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის რეკომენდებული პერიოდულობა – 3 წელიწადში ერთხელ.

  • კოლორექტალური კიბოს სკრინინგს:

–    ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური (FOBT ან უფრო მაღალი სტანდარტის ტესტებით) ტესტის ჩატარება.

პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში დამატებით ტარდება:
–    კოლონოსკოპიური სკრინინგი (გაუტკივარების გარეშე ან გაუტკივარებით) და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება;
–    კოლონოსკოპიური სკრინინგის დროს მცირე ზომის პოლიპების ამოკვეთა;
–    ბიოფსიური მასალის ჰისტო-მორფოლოგიური კვლევა.

კოლორექტული კიბოს სკრინინგის რეკომენდებული პერიოდულობა – 2 წელიწადში ერთხელ.

  • პროსტატის კიბოს მართვას:

    –    სისხლში პროსტატის სპეციფიური ანტიგენის გამოკვლევას ოჯახის ექიმის ან შესაბამისი სპეციალისტის მიმართვით;

პროსტატის კიბოს მართვის რეკომენდებული პერიოდულობა ყოველწლიურად.

ძუძუს კიბოს სკრინინგი 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში - ძუძუს ფიზიკალური გასინჯვა და მამოგრაფიული გამოკვლევა 2 პროექციაში

ძუძუს კიბოს სკრინინგის ფარგლებში ძუძუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსია

საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი 25-60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში - ოჯახის ექიმის და/ან გინეკოლოგის მიერ საშვილოსნოს ყელის დათვალიერება და პაპ-ნაცხის აღება

საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის ფარგლებში კოლპოსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება

კოლორექტული კიბოს სკრინინგი 50-70 წლის ასაკის ჩათვლით ორივე სქესის წარმომადგენლებში (ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის ჩატარება)

კოლორექტული კიბოს სკრინინგის ფარგლებში კოლონოსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება

კოლორექტული კიბოს სკრინინგის ფარგლებში კოლონოსკოპიის დროს პოლიპის გამოვლენის შემთხვევაში ენდოსკოპიური პოლიპექტომია

პროსტატის კიბოს მართვა 50-70 წლის ასაკის ჩათვლით მამაკაცებში