შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2

24 მაი, 2022
დანიაში ჩატარდა კოჰორტული კვლევა. კვლევის მიზანი იყო შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის განვითარების რისკის შემცირება. კვლევაში მონაწილეობდა 50 დან-65 წლამდე ასაკის 27,890 ქალი და 24,623 მამაკაცი. 5 წლიანი კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ პირებს, რომლებსაც ჩვევაში ჰქონდათ ველოსიპედით გადაადგილება (სამსახურში, ქალაქგარეთ) 20%-ით შეუმცირდათ შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის განვითარების რისკი იმ პირებთან შედარებით, რომლებიც არ იყენებდნენ ველოსიპედს.