ფეხის ან ტერფის ტკივილი

სიმპტომის აღწერა

გამომწვევი მიზეზი

როდის მივმართოთ ექიმს