ტეტანუსი

24 მაი, 2022

ტეტანუსი მწვავე ინფექციური დაავადება და ვლინდება კუნთების გენერალიზებული რიგიდობითა და კრუნჩხვით. გამომწვევი ჩხირი ბუნებაში ფართოდაა გავრცელებული და ორგანიზმში ხვდება ნებისმიერი ტრავმის შედეგად, გამოწვეული სხეულის საფარველის დაზიანებისას.

დავადების პროფილაქტიკა მოიცავს ჭრილობის პირველად ქირურგიულ დამუშავებას და აუცილებლობის შემთხვევაში ტეტანუსის წინააღმდეგ სპეციფიკური იმუნიტეტის შექმნას.