ტვინი

24 მაი, 2022

ადამიანის ტვინი 50 წლის ასაკამდე ვითარება. ყველაზე სწრაფი განვითარება კი 2-დან 11 წლამდე ასაკში ხდება.